Programa de termalisme social de l'IMSERSO


15-01-2016
El programa de termalisme social facilita tractaments de balnearis a preu reduït a les persones pensionistes que per prescripció mèdica ho necessiten Qui ho pot demanar? Poden ser usuaris d'una de les places del Programa de Termalisme del Imserso els/les ciutadans/as espanyols/as i nacionals d'altres països, que reunisquen algun dels següents requisits: -Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol. -Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat del Sistema de Seguretat Social espanyol. -Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta o més anys d'edat del Sistema de Seguretat Social espanyol. -Ser assegurat o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc o més anys d'edat. Els usuaris de plaça han de reunir els següents requisits: -No patir alteracions del comportament que puguen alterar la normal convivència en els establiments, ni patir malaltia transmissible amb el risc de contagi. -Poder valer-se per si mateix per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. -Necessitar els tractaments termals sol·licitats i mancar de contraindicació mèdica per a la recepció dels mateixos. -Aconseguir, de conformitat amb la baremació establida, la puntuació que li permeta accedir a un dels balnearis i torns sol·licitats. També podran ser adjudicataris de les places, com a acompanyant, el cònjuge o, si escau, la parella de fet o persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, sense necessitat que aquests reunisquen algun dels requisits exigits en el punt primer i en tot cas, complint els requisits previstos en el punt segon. Així mateix, podran ser adjudicataris de plaça, els fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 per cent, sempre que el torn ho gaudisquen amb els seus pares i s'allotgen en la mateixa habitació. Com ho pots fer? Hi han dos períodes de sol.licitud a l'any. En l'actualitat ho pots fer fins al 11 de Maig. Pots solicitar-ho a la pàgina web del IMSERSO: o bé als serveis socials de l'Ajuntament. Més informació concertar cita amb la treballadora social de l'Ajuntament


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer