Sol·licitud de Prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors.


22-02-2016
Ja es poden sol.licitar a l'Ajuntament les ajudes de la Generalitat per suprimir les barreres arquitectòniques als domicilis de les persones majors. Requeriments 1. Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques individualitzades les persones sol·licitants que reunisquen els requisits següents: a) Ser major de 60 anys. b) Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que li impedisquen o dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals. c) Que la sol·licitud estiga referida a elements relacionats amb les necessitats d'accessibilitat i comunicació. Seran exclosos els que signifiquen una millora en la llar/edifici que no estiga directament relacionada amb els impediments físics i/o sensorials. d) Idoneïtat d'allò que s'ha sol·licitat per a cobrir la necessitat que requerix el subjecte, que s'acreditarà a través dels informes mèdic i social exigits en la corresponent convocatòria. 2. El compliment de les condicions establides en el present article per a posseir la condició de beneficiari vindrà referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Termini Fins el 31 d'octubre de 2016. Més informació: concertar cita amb la treballadora social o ací:


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer