ANUNCI


01-04-2016
El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de març del 2016, va acordar: Modificar les retribucions del Sr. Julio Biosca Llin, Alcalde, amb efectes de l’01.04.2016, amb el següent detall: Dedicació parcial al 37,5. Retribució mensual bruta de 420,00 €. Retribució anual bruta de 5.880,00 €. Modificar la dedicació parcial i les retribucions a percebre per la Sra. Rosalía Soler Sanchis, Regidora de tresoreria i hisenda, economia, promoció econòmica i educació, amb efectes de l’1.04.2016, segons es detalla: Dedicació parcial al 17. Retribució mensual bruta de 220,00 €. Retribució anual bruta de 3.080,00 € Reconéixer la dedicació parcial i les retribucions a percebre per la Sra. Mª Ángeles Beneyto Francés, Regidora de participació i transparència, cultura, esport i joventut, festes, promoció del valencià i turisme, amb efectes de l’1.04.2016, que es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l'any i les dos restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-la d'alta en el règim general de la Seguretat Social, havent d'assumir esta corporació el pagament de les quotes empresarials que corresponga, d’acord amb el següent detall: Dedicació parcial al 17. Retribució mensual bruta de 220,00 €. Retribució anual bruta de 3.080,00 € Fontanars dels Alforins, 29 de març de 2016 L’Alcalde, Firmat: Julio Ramón Biosca Llin


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer