Vacances Imserso 2017


17-05-2017
L'Imserso desenvolupa el seu Programa de Turisme com un servei complementari de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social espanyola, i ja poden ser sol·licitats en els serveis socials d'aquest Ajuntament. Podran participar en el Programa de Turisme de l'Imserso, les persones residents a Espanya que reunisquen algun dels següents requisits: Ser pensionista de jubilació del Sistema de Seguretat Social. Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat del Sistema de Seguretat Social. Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta o més anys d'edat. Ser assegurat o beneficiari del Sistema de Seguretat Social, amb seixanta-cinc o més anys d'edat. Les persones usuàries de places han de reunir els següents requisits: No patir alteracions del comportament que puguen alterar la normal convivència en els establiments hotelers, ni patir malaltia trasmisible amb el risc de contagi. Poder valer-se per si mateix per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. Els usuaris podran anar acompanyats pel seu cònjuge o, si escau, per parella de fet o persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, sense necessitat que aquests reunisquen algun dels requisits exigits en el punt 1. Així mateix, podran anar acompanyats dels fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 per cent, sempre que viatgen amb els seus pares i s'allotgen en la mateixa habitació. Per a més informació concertar cita amb la treballadora social (Sara)


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer