BAN COETÀ SANT ANTONI


18-01-2018
L'Alcalde-President de l'Ajuntament de Fontanars dels Alforins, FA SABER: La FESTIVITAT DE SANT ANTONI té una llarga tradició al nostre poble. La nit de la cremà de la foguera porta associada la soltà de coets a la plaça durant la matinada. La Generalitat Valenciana, mitjançant el Decret 19/2011, de 4 de març, aprovà el Reglament pel qual es reconeix el caràcter ritual de les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana en què s’utilitzen artificis de pirotècnia, per les seues característiques religioses, culturals o tradicionals. La COETÀ és una manifestació festiva organitzada que permet la participació ciutadana en diferents modalitats. Els participants actius poden utilitzar sense elements de subjecció coets “borratxos”, permetent el moviment lliure, amb trajectòria erràtica i indefinida per una zona acotada perimetralment, senyalitzada i prèviament establida. Aquest tipus de manifestacions festives estan basades en un característic i tradicional ús dels artificis (carretons molt prop del cos i de trajectòria erràtica) i en l'abast de les purnes generades als participants, que interactuen amb l'acte, fent-se impossible complir amb les prescripcions de seguretat de la Directiva quant a distàncies i forma d'utilització dels artificis. La DESPERTÀ és una manifestació festiva organitzada amb participació ciutadana en què els participants actius, poden utilitzar trons d’impacte, trons de bac, trons de metxa o voladors, procedint-ne al llançament manual. Denominació: COETÀ (els participants també podran usar els artificis utilitzats en les despertades). Ubicació: Plaça Mare de Déu del Rosari. Organitzador: Ajuntament de Fontanars dels Alforins – Agrupació Popular Amics de la Pólvora de Fontanars dels Alforins. Abast: Utilització d'artificis de trajectòria erràtica o trons de bac. Permesa participació passiva: sí, en zona de foc i zona de risc, baix la seua pròpia responsabilitat i amb les mateixes mesures de seguretat que els participants actius. Massa reglamentada dels artificis pirotècnics a utilitzar: 49,38 kg. Classificació dels artificis pirotècnics a utilitzar: Carretó amb tro T1 0163-T1-2191 Carretó amb tro T1 0163-T1-3656 Carretó amb tro T1 0163-T1-2191 Dia de celebració: Diumenge 21 de Gener. Hora d'inici: 3 h. Durada aproximada: 3 hores 30 minuts. Per al correcte desenvolupament de l'acte es posa en coneixement la següent informació:
 • Es procedeix a la identificació de les zones en les quals es permet la utilització d'artificis (foc i risc) i segura.
 • Es demana una circulació ordenada i sense crear barreres entre els participants.
 • Prohibició d'introduir en la zona de foc o risc artificis externs als de l'organització.
 • Prohibició de dirigir intencionadament les espurnes cap amunt ni cap a persones, construccions o mobiliari urbà.
 • Prohibició de guardar els artificis en butxaques ni en interior de la roba, ni en motxilles properes al cos.
 • Avís previ als participants dels riscos assumits en la participació.
 • Vestir peces de roba interior i/o exterior de cotó 100%.
 • Utilització d'ulleres de protecció ocular.
 • Subjecció dels artificis des d'extrem més proper al filtre.
 • Utilització de gorra o barret i/o mocador de cotó per a la cara o cap.
 • Utilització de guants de pell en la mà que sosté la metxa.
 • Utilització de sabates de pell. No esportives.
Durant l'acte hi haurà una ambulància de la Creu Roja i estarà situada al carrer Alfons XIII (davant l’Ajuntament) . Les ZONES són:
 • Zona de foc (marcada en roig): És l'espai on es procedeix a l'encès d'artificis i a la seua utilització per part dels participants actius.
 • Zona de risc (marcada en groc): És l'espai (volum 3D) afectat pels efectes d'utilització dels artificis pirotècnics en la zona de foc i destinada a actuar de franja separadora entre la zona de foc i la zona segura.
 • Zona segura (marcada en verd): És l'espai (volum 3D) on no han d'arribar els artificis utilitzats en la zona de foc ni els seus efectes (excepte el sonor), en les condicions previstes per l'organitzador.
 • Participant actiu: persona que ha rebut i superat el curs CRE, i que participa o pot participar de manera activa com a integrant d'un grup CRE en les manifestacions festives amb ús o utilització d'artificis pirotècnics en el recorregut o en les zones autoritzades aquest efecte. S'entendrà per ús o utilització d'artificis pirotècnics l'encesa d'aquests i el seu maneig amb la mà.
 • Participant passiu: persona que assisteix de forma voluntària a una manifestació festiva en què s'utilitzen artificis pirotècnics i que se situa en el recorregut o en les zones autoritzades on estiga previst l'abast d'aquells o dels seus efectes sense que puga ser considerat participant actiu. En qualsevol cas i si és procedent, la indumentària i les mesures de protecció recomanades per a la interacció en l'acte d'aquestes terceres persones quedaran clarament i visiblement indicades per l'organitzador.
 • Espectador: persona que assisteix a la celebració d'una manifestació festiva amb la finalitat de contemplar-la amb les màximes garanties de seguretat, romanent en les zones on NO estiga previst l'abast i efectes dels artificis pirotècnics (zona segura).
 • Forma i instruccions d'utilització tradicional dels articles pirotècnics previstos en la festivitat. A Fontanars dels Alforins, la tradició de la soltà de coets la nit de Sant Antoni sempre ha sigut, que els participants al voltant de la foguera encenen i solten els coets per tota la plaça. Els coets deuran soltar-se en la zona centre de la Plaça per evitar danys en les fatxades.
Riscos per als participants del Grup, mesures de prevenció i protecció per a pal·liar aquests riscos, indumentària i equips de protecció individual recomanats. 1º- Els riscos per als participants, principalment poden ser cremades i traumatismes per colps o caigudes. 2º- Les mesures de prevenció i protecció per a pal·liar aquests riscos seran principalment els equips de protecció individuals que es descriuen a continuació i evitar botar pel recinte senyalitzat. 3º- La indumentària i equips de protecció individual recomanats per als participants en contacte directe amb el material pirotècnic i sent recomanables per a garantir una màxima protecció. En aquest sentit, cada participant deurà equipar-se amb tots els mitjans de protecció que considere oportuns, garantint com a mínim els següents elements de protecció:
 • -ULLERES DE SEGURETAT: S'han de protegir els ulls, amb ulleres de seguretat indicades als impactes de cossos incandescents i que no permeten l'accés d'espurnes amb protecció superior, inferior i lateral. Recomanablement amb corretja regulable per a garantir la correcta col·locació en tot moment.
 • -GUANTS DE SEGURETAT: S'han d'utilitzar guants de protecció contra els impactes i cremades, indicats a la resistència a les espurnes. Aquests han d'evitar les cremades en tota la mà i evitar la introducció d'espurnes per la manega de la jaqueta o camisa.
 • -CALÇAT: Utilització del calçat tradicional, no ha de suposar en cap cas una pèrdua de seguretat, simplement s'han d'utilitzar uns mitjans de seguretat complementari. Les sabates han de ser de sola de goma, per a aïllar els peus de les espurnes de terra. S'han d'utilitzar calcetins grossos i de cotó 100%. Queda totalment prohibit, la utilització de calcetins sintètics o de teixits no resistents a les espurnes.
 • -MOLT IMPORTANT PORTAR ROBA DE COTÓ que cobrisca tot el cos, no es podrà accedir amb màniga curta o roba que no siga l'adequada. Tampoc es recomana que s'emboliquen les robes amb precinte de plàstic, és preferible fer-ho amb cinta de paper.
Per als propietaris de les cases de la zona de foc i de risc es recomana:
 • Baixar persianes i tancar portes i finestres.
 • Retirar tendals i qualsevol element que puga encendre's.
 • Protegir les fatxades en aquells elements que es crega convenient.
 • Es recomana als propietaris no visionar l' acte des de les cases que estiguen dins de la zona de foc. Si ho fan serà baix la seua pròpia responsabilitat.
El que es fa públic per a general coneixement i efectes. Fontanars dels Alforins 12 de gener de 2018 L'Alcalde, Julio Ramón Biosca Llin


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer