Últimes notícies

Notícies

Assemblea ciutadana: 5 mesos de govern. Apropem l'Ajuntament a la ciutadania.

Vols conéixer l' estat de l' Ajuntament? Quines són les previsions més pròximes? El proper divendres dia 27 tens una cita amb la informació més propera del teu Ajuntament. Com en qualsevol assemblea hi haurà un torn de preguntes on els ciutadans podran preguntar a l’equip de govern tot allò que creguen important. Però si ens fas arribar les preguntes amb antelació, de segur et podrem informar de manera molt més exhaustiva. Escriu-nos al correu jbiosca.ajuntamentfontanars@gmail.com o deixa la teua pregunta a la bústia habilitada per a l’ocasió dipositada a l’Ajuntament. Nota 1.sols es contestaran a les preguntes que vinguen identificades amb el nom i cognom 2.la persona autoritzarà o no a que s’ utilitze el seu nom en l’ assemblea

EDICTE: CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE de caràcter públic dilluns 23 de novembre 20:30h.

ORDE DEL DIA 1. Aprovació, si és el cas, de les actes de sessions anteriors, ordinària de 28/09/2015 i extraordinària de 19/10/2015. 2. Elecció, si és el cas, dels membres de la Mesa Electoral per a les Eleccions Generals 2015. 3. Concessió, si és el cas, d’ajuda econòmica a la Parròquia Verge del Rosari, exercici 2015. 4. Nomenament, si és el cas, de representants de la Corporació en el “Grupo de Desarrollo Rural Ruratler Leader Zona 6”. 5. Aprovació, si és el cas, de permuta d’un tram del camí “Travessa de Sant Elies” per un traçat alternatiu propietat del Sr. José Francés Mora. 6. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local sobre sol·licitud, a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’inclusió, de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins, en el programa Xarxa de Llibres de text de la Comunitat Valenciana. 7. Adopció de mesures, en matèria de personal, contemplades en el Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel que es concedixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia. 8. Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre seguiment del Pla d’Ajust 3T 2015. 9. Moció contra la violència de gènere.

Borsa de treball d'Auxiliar de guarderia:

Bases reguladores per a la creació d'una borsa de treball per a la contractació de personal laboral temporal d'auxiliar de guarderia per a l'escoleta infantil "Els Xiquets"
AjuntamentNoticies

Ocupació, formació, ajudes

L'Oratge

Bústia ciutadana


Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rey Alfonso XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233
Avís legal · Privacitat · Cookies