L'Ajuntament de Fontanars aprova rebaixes de l'IBI de naturalesa urbana i rústica


03-11-2021
• A més, hi haurà bonificacions per donar suport a l'activitat econòmica i impulsar l'energia solar. També se'n veuran beneficiats el xicotet comerç, les famílies nombroses i les heretats del terme municipal. L'Ajuntament de Fontanars dels Alforins acaba d'aprovar al seu darrer ple un paquet de rebaixes fiscals pensant en la millora de la qualitat de vida de les seues veïnes i veïns i la reactivació econòmica del municipi. Una de les mesures més notòries és l’aprovació d’una nova rebaixa de gravamen de l’IBI de naturalesa urbana, que passa del 0,72 al 0,69%. Aquesta és la tercera rebaixa d'aquest tipus de gravamen que porta a terme l'actual equip de govern des que va assumir l'alcaldia, passant d'un 0,80% el 2015, al 0,76% el 2017 i el 0,72% el 2019. També es veurà rebaixat l'IBI de béns immobles de naturalesa rústica, que passa de 0,90% a 0,85%. Pensant en els titulars d’immobles on es desenvolupen activitats econòmiques declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer en circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació, el ple també va aprovar bonificacions sobre la quota íntegra de l'IBI. Per als comerços locals hi haurà bonificacions del 50%, també per a aquells espais on es desenvolupe una activitat econòmica i estiguen inclosos al Catàleg de Béns i Espais Protegits del PGOU de Fontanars dels Alforins. Amb aquestes bonificacions, l'equip de govern vol ajudar al manteniment del comerç al poble, però també al foment econòmic de les heretats del terme i a les persones propietàries que inverteixen en la construcció, la generació d'ocupació i l'activitat econòmica, com ara cellers, cases rurals, etc. També se'n veuran beneficiades les famílies nombroses, depenent del valor cadastral del seu immoble, amb bonificacions del 25 al 75%. Altres rebaixes Una de les apostes fortes del mandat era el suport a la instal·lació de sistemes d’aprofitament de l’energia de forma col·lectiva, com s’ha demostrat amb l’arrencada d’una comunitat energètica local. Al ple es va tractar l'ordenança reguladora de les instal·lacions solars fotovoltaiques d'autoconsum connectades a la xarxa. Una mesura que fixa la normativa i els procediments a seguir per a aquestes instal·lacions. En aquest sentit, ofereix dues bonificacions. La primera, del 95% de l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) per a aquelles que incorporen sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia solar. D'altra banda, una bonificació del 20% sobre l'IBI per al sector residencial, i del 10% al sector no residencial que comprenguen activitats econòmiques i amb instal·lacions voluntàries de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol. Tots els punts sobre mesures fiscals i bonificacions tractats al ple del dia 26 d'octubre han estat aprovats per majoria, amb els 5 vots de les i els regidors assistents. Des del Govern Municipal agraeixen als representants del partit de l'oposició la seua col·laboració i ajuda en l'aprovació dels assumptes municipals, que sens dubte sumen en benefici del poble en general. A més, l'alcalde de Fontanars dels Alforins, Julio Biosca, destaca com una gestió eficient i responsable fa possible aquests avantatges “atès el moment d'incertesa provocat principalment per aquests dos anys de pandèmia”. I segueix, "per a l'ajuntament suposa tot un esforç, però la situació d'estabilitat econòmica que hem aconseguit en els darrers anys de govern ens permet prendre aquesta decisió encertada en benefici de les nostres veïnes i veïns." ATENCIÓ: Fins al 29 de desembre de 2021, obert el període de sol·licitud de les bonificacions en els següents casos: - Activitats econòmiques realitzades en immobles inclosos en el Catàleg de Béns i Espais Protegits dels PGOU. - Activitats econòmiques realitzades per un comerç minorista corresponent a alguns dels epígrafs 641 a 644 i 647 del cens de l'IAE. - Domicili familiar habitual per família nombrosa. - Instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del Sol. ACCÉS AL TRÀMIT ACÍ:


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer