XarxaLlibres: abierto el plazo de presentación de solicitudes y documentación necesaria.


02-12-2015
Termini de presentació de sol.licituds per a la xarxa llibres: del 3 al 17 de Desembre (ambdós inclosos) Documentació a presentar: 1. Sol.licitut: (telemàtica o impresa) Telemàtica (preferiblement): Al final d´este procés, deus imprimir-te el .pdf amb el ID que et torna per presentar-lo a l´Ajuntament, degudament signat. Impresa: Emplena totes les dades, imprimix i presenta-la, degudament signada a l´ajuntament. Tin a punt, per a emplenar qualsevol de les dos opcions de sol.licitut, el NIA de l´alumne i el Codi del Centre, CEIP comte salvaterra. 46003962 IES L´ESTACIO: 46006100 2.Fotocopia DNI pare/mare/tutor o alumne beneficiari. 3. Original o copia compusada de factura ( si es llibreria) o model justificatiu individualitzat expedit per l´ampa ( el valor dels llibres obligatoriament té que coincidir amb les factures de compra de l´ampa a l´editorial), de la compra de llibres de text i altre material curricular. 4. Fotocopia del IBAN. Bases XarxaLlibres 2015 Bases XarxaLlibres 2015 Bases


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticias

Agenda

Telèfons d'interés

Wifi abierta

Biblioteca

Buzón ciudadano

El Tiempo

#AlforiEnFotos

Ocupación, formación, ayudas

Portal de transparencia

Moros i Cristianos

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Aviso legal · Privacidad · Cookies . Qué hacer