RECOMANACIONS DAVANT EL MOSQUIT TIGRE


28-04-2016
El mosquit tigre, Aedes albopictus, és una espècie originària del sud-est asiàtic, que durant els últims 30 anys s'ha estés pels cinc continents, associat al comerç internacional de mercaderies, com ara pneumàtics o plantes aquàtiques. El seu transport passiu a través de vehicles privats ha contribuït a la seua expansió. És més bé xicotet, l'adult mesura entre 2 i 10 mm. És negre i amb ratlles blanques al cap, cos i potes. La presència del mosquit és molt molesta per l'elevat nombre de picadures que causen els exemplars femella. A més, el seu interés sanitari deriva de la seua capacitat d'actuar com a vector d'algunes malalties, com Dengue i el Chikunguña, encara que també pot ser és vector competent per a la transmissió d'altres virosis d'afecció a l'home, com el virus del Zika. El mosquit tigre té una enorme capacitat reproductora, cada femella pot realitzar una posada de, aproximadament, 80 ous cada cinc o sis dies a l'estiu. Els ous (de la grandària de motes de pols) i les larves, viuen en l'interior d'objectes on s'acumula aigua, en àrees exteriors pròximes a la presència humana. S'ha detectat larves de mosquit tigre en les gerres, poals, plats baix dels testos, desaigües de patis o piscines, albellons, sistemes de drenatge de teulades, bidons sense tapa hermètica, depòsits subterranis, subsòls inundats, piscines en estat d'abandó, etc. No deposita els ous en aigües en moviment ni en grans masses d'aigua. El mosquit tigre encara que pot atacar a qualsevol hora del dia, té una clara preferència i activitat quan ix i es pon el sol. En general el moment de la picadura sol passar desapercebut, és la reacció posterior la que sol produir molèsties: relleu de la pell (pàpula), enrogi-ment, picor i desfici que poden durar uns quants dies. Este procés és la reacció del cos a la saliva injectada pel mosquit. No piquen a totes les persones Els mosquits es guien bàsicament per les olors. Alguns compostos emesos per la pell poden resultar més atractius que altres i poden variar entre les persones. En realitat totes les persones poden ser susceptibles de picadures però algunes no se n’ado-nen perquè no desenrotllen cap tipus de reacció. Per a protegir-me contra el mosquit tigre Solen trobar-se i picar sobretot en l’exterior, així que cal recordar novament les mesures que hem recomanat per a evitar els focus de cria larvaris. A més, per a disminuir la presència en l’interior de les vivendes podem col·locar teles mosquiteres en les finestres i dispensadors d’insecticida connectats a la llum. Els insecticides domèstics eficaços contra mosquits són també eficaços contra el mosquit tigre, però la seua acció en l’exterior és menys eficient. No hi ha evidència sobre l’eficàcia dels aparells d’ultrasons. La roba ha de deixar les menors parts del cos exposades (evitar pantalons o faldes curts), utilit- zar mànegues llargues i pantalons ajustats als tur-mells. El color de la roba no pareix exercir cap influència sobre la protecció, però si el gruix de la tela. Les locions repel·lents contra mosquits són també eficaces contra el mosquit tigre. El DEET i l’icaridin a concentracions iguals o superiors al 20 són les alternatives més adequades per a evitar les picadu-res d’este mosquit; no obstant això, consulteu el vostre metge o farmacèutic. En qualsevol cas, el seu ús ha de considerar les precaucions següents: · Utilitzar el repel·lent sempre en l’exterior i en espais oberts durant el temps necessari, i complir estrictament les instruccions d’ús, especialment el nombre d’aplicacions diàries permeses. · No s’han d’aplicar en xiquets menors de 2 anys. En xiquets majors, s’ha d’evitar l’aplicació sempre que siga possible, i mai s’han d’aplicar a les mans, ja que els xiquets se les posen a la boca i als ulls. · No és aconsellable aplicar-los en la roba. · Quan ja no siga necessari el repel·lent, s’ha de netejar la pell amb aigua i sabó. · Si es presenta algun tipus de reacció en la pell, s’ha de llavar la zona amb aigua i sabó i consultar un professional sanitari. Com actuar davant de la picadura d’un mosquit tigre Com davant de qualsevol altra picadura, la primera cosa que ha de fer és llavar amb aigua i sabó i desinfectar bé la zona de la picadura i si persistixen les molèsties consulte el seu metge sobre el tracta-ment simptomàtic que ha d’utilitzar.


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer