Anunci


29-04-2017
Per l'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de 10 d'abril del 2017 s'han adoptat els següents acordsa 1-aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del sistema d'accés i organització de l'Escoleta d'Educació Infantil "Els Xiquets" de Fontanars dels Alforins 2-Derogació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per utilització de la Casa de la Cultura i altres instal.lacions municipals. 3-Modificació del règim de dedicació parcial i les retribucions que aquest comporta a favor de la regidoria d'agricultura, medi ambient, benestar social, persones majors i igualtat en els sentit d'eliminar-los. S'exposen al públic pel termini de trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes. En cas de no presentar-se, s'entendran definidament adoptats els acords fins llavors provisionals. Podeu veure ambdós anuncis ací:


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer