EDICTE: CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE de caràcter públic dilluns 23 de novembre 20:30h.


20-11-2015
ORDE DEL DIA 1. Aprovació, si és el cas, de les actes de sessions anteriors, ordinària de 28/09/2015 i extraordinària de 19/10/2015. 2. Elecció, si és el cas, dels membres de la Mesa Electoral per a les Eleccions Generals 2015. 3. Concessió, si és el cas, d’ajuda econòmica a la Parròquia Verge del Rosari, exercici 2015. 4. Nomenament, si és el cas, de representants de la Corporació en el “Grupo de Desarrollo Rural Ruratler Leader Zona 6”. 5. Aprovació, si és el cas, de permuta d’un tram del camí “Travessa de Sant Elies” per un traçat alternatiu propietat del Sr. José Francés Mora. 6. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local sobre sol·licitud, a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’inclusió, de l’Ajuntament de Fontanars dels Alforins, en el programa Xarxa de Llibres de text de la Comunitat Valenciana. 7. Adopció de mesures, en matèria de personal, contemplades en el Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel que es concedixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia. 8. Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre seguiment del Pla d’Ajust 3T 2015. 9. Moció contra la violència de gènere.


compartir
Compartir en facebook Compartir en Twitter

Noticies

Agenda

Biblioteca

Telèfons d'interés

Wifi obert

Bústia ciutadana

L'Oratge

#AlforiEnFotos

Ocupació, formació, ajudes

Portal de transparència

Moros i Cristians

Trail Fontanars

Ajuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Què fer