Període mitjà de pagament a proveïdors

Codi d'Entitat: 17-46-124-AA-000
Entitat: Fontanars dels Alforins

TRIMESTRAL

Exercici Trimestre Ratio d'Operacions Pagades * Ratio d'Operacions Pendents de Pagament * Periode Mitjà de Pagament Trimestral *
2014 Tercer (20,82) (15,48) (19,40)
2014 Quart (9,61) (1,38) (8,86)
2015 Primer 18,01 36,86 25,60
2015 Segón 47,63 28,62 35,04
2015 Tercer 36,10 27,55 35,40
2015 Quart 4,57 (14,16) 1,66
2016 Primer 0,70 1,43 0,78
2016 Segón (7,08) (2,65) (6,53)
2016 Tercer (13,64) 11,00 (11,33)
2016 Quart (13,69) 126,07 (10,57)
2017 Primer 5,14 1,11 4,13
2017 Segón (14,18) (17,37) (15,08)
2017 Tercer (13,22) (10,94) (13,04)
2017 Quart (9,34) (27,55) (10,17)
2018 Primer (2,59) (11,54) (4,15)
2018 Segón
2018 Tercer 2,38 27,04 2,41
2018 Quart

TRIMESTRAL - GLOBAL

Exercici Trimestre Periode Mitjà de Pagament *
2014 Tercer (19,40)
2014 Quart (8,86)
2015 Primer 25,60
2015 Segón 35,04
2015 Tercer 35,40
2015 Quart 1,66
2016 Primer 0,78
2016 Segón (6,53)
2016 Tercer (11,33)
2016 Quart (10,57)
2017 Primer 4,13
2017 Segón (15,08)
2017 Tercer (13,04)
2017 Quart (10,17)
2018 Primer (4,15)
2018 Segón
2018 Tercer 2,41
2018 Quart

Notes:
(1) Totes les dades representen dies mitjana.
(2) Quan la dada es reflexa entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat en terme mig del pagament per part de l'Entitat en relació al periode previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l'Entitat s'encontren, en mitjà, en un moment anterior a dit periode màxim.

compartir
Compartir en facebook Compartir en TwitterAjuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rey Alfonso XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Avís legal · Privacitat · Cookies . Qué fer