Ordenances

Accés i funcionament Escoleta.pdf
Administració Electrònica.pdf
Animals Perillosos.pdf
Convivència Ciutadana.pdf
Derogacio Taxa Casa Cultura i Altres.pdf
Fiscal Subministrament Domiciliari Aigues_.pdf
Fiscal - Activitats Econòmiques.pdf
Fiscal - Actuacions Urbanístiques.pdf
Fiscal - Cementeri.pdf
Fiscal - Clavegueram.pdf
Fiscal - Construccions_.pdf
Fiscal - Escola Infantil.pdf
Fiscal - Escola d Adults.pdf
Fiscal - General.pdf
Fiscal - Guals.pdf
Fiscal - IVTM.pdf
Fiscal - Increment Valor Terrenys Urbans_.pdf
Fiscal - Matrimoni Civil.pdf
Fiscal - Obertura Establiments.pdf
Fiscal - Subsol Solivol.pdf
Fiscal - Taules i Cadires.pdf
Fiscal - Veu Pública.pdf
Fiscal Accés Personal .pdf
Fiscal Vehicles tracció mecànica.pdf
Fiscal piscina. 2024.pdf
Fiscal- Assistència Centre Cívic..pdf
Fiscal- Puestos, barraques, casetes de venta.pdf
Fiscal- Taxa Expedició de documents administratius.pdf
Fiscal- Taxa Recollida Residus Sòlids Urbans .pdf
Fiscal- instal.lacions esportives 2017.pdf
Fiscal-Bàscula2018.pdf
IBI.pdf
ICIO.pdf
Neteja Vallat Solars Terrenys.pdf
Ordenança Agraria.pdf
Prevenció de la Contaminació Acústica.pdf
Protecció dades caràcter personal.pdf
Reglament Funcionament i Règim Intern Centre Acció Social Fontanars dels Alforins.pdf
Reglament Servei Abastiment Aigua Potable Terme Municipal de Fontanars dels Alforins. .pdf
Reguladora Vertits a la Red Municipal de Clavegueram .pdf
Taxa actuacions culturals.pdf
Utilització Piscina Municipal.pdf
anterior__Fiscal - IBI_.pdf

compartir
Compartir en facebook Compartir en TwitterAjuntament de Fontanars dels Alforins - C/ Rei Alfons XIII, 2 - CP: 46635 - Tel: 962222233 - registre@fontanarsdelsalforins.es
Android APP · Aviso legal · Privacidad · Cookies . Qué hacer